Fryslân in Dialoog

Fryslân in Dialoog 2013

Veel animo dit jaar voor de Week van de Dialoog in Fryslân

Van 4 tot 8 november 2013 vond de Week van de Dialoog voor de twaalfde keer in Nederland plaats. In Fryslân deden de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden en Smallingerland mee; zij hebben zich verenigd in het netwerk Fryslân in Dialoog. In deze gemeenten hebben tal van bedrijven zich opgegeven als organisator van een Dialoogtafel.

Het doel van de Week van de Dialoog is om mensen met elkaar in gesprek te brengen over thema’s die lokaal spelen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat ruimte voor een gelijkwaardig gesprek, inspiratie en nieuwe inzichten. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers dragen bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormen de basis voor wederzijds respect. Als symbool voor de dialoog rouleert de gehele week een talking stick door de provincie.