Fryslân in Dialoog

Wat is een tafelorganisator?

Een tafelorganisator is een lokaal bedrijf of organisatie die zich verbonden voelt met het doel van de Dag van de Dialoog en deze dag ondersteunt door het organiseren van een dialoogtafel.

Wat doet een tafelorganisator?

  • Stelt een geschikte locatie beschikbaar met een tafel en ruimte voor 8 deelnemers en een gespreksleider. Een dialoog duurt tussen de 2 – 2,5 uur en het tijdstip wordt bepaald door de tafelorganisator. Veel dialoogtafels zijn overdag, maar een vroege ontbijt-dialoogtafel of een avond-dialoogtafel is ook prima;
  • Draagt een geschikte gespreksleider voor (begeleiding & training wordt kosteloos door ons verzorgd);
  • Zorgt voor een hapje en een drankje  tijdens de dialoog; van iets bij de koffie tot bijvoorbeeld een kop soep met een broodje;
  • Werft minimaal 4 deelnemers voor de eigen dialoogtafel;
  • Draagt de Dag van de Dialoog uit op actieve en positieve wijze via eigen communicatiekanalen (vermelding in nieuwsbrief, agenda, website etc).

Toegevoegde waarde voor organisatie

Steeds meer burgers geven aan dat zij het belangrijk vinden dat organisaties en bedrijven maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Veel gemeenten hebben in hun aanbestedingsbeleid de voorwaarde opgenomen dat bedrijven zich inzetten voor de (lokale) samenleving en beleid hebben op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Meedoen betekent dat uw organisatie laat zien maatschappelijk betrokken te zijn bij wat er speelt in onze gemeente. Als tafelorganisator biedt u een kansenplatform aan waaruit nieuwe contacten kunnen ontstaan en mogelijk nieuwe initiatieven. Medewerkers, klanten en relaties zullen uw deelname zeker waarderen wat positief zal bijdragen aan het imago van uw organisatie.