Fryslân in Dialoog

Súdwest-Fryslân 2014

Begin november vindt de Nationale Week van de Dialoog plaats. In meer dan 90 steden organiseren betrokken burgers samen met bedrijven en instellingen dialoogtafels waar mensen met elkaar in gesprek gaan over kleine en grote maatschappelijke onderwerpen.

In Sneek wordt op dinsdag 4 november voor de tweede keer de “Dag van de Dialoog” georganiseerd. Betrokken organisaties, zoals de Bibliotheek, Butlerservice, Cultuur Kwartier Sneek, Doopsgezinde kerken, Timpaan Welzijn, maar ook Parkflat Stadsfenne, VluchtelingenWerk en Vrijmetselaarsloge CAL, verzorgen door de hele stad dialoogtafels.

Het doel van de dialoog is om mensen met elkaar in gesprek te brengen over thema’s die lokaal spelen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat ruimte voor een gelijkwaardig gesprek, inspiratie en nieuwe inzichten. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers dragen bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormen de basis voor wederzijds respect. ‘Mensen willen echt anders met elkaar omgaan. Dat is te merken aan de positieve reacties op de Dag van de Dialoog dit jaar. Mensen zijn klaar met het cynisme’, aldus Happy van der Heide en Rien van der Zeijden, coördinatoren Dag van de Dialoog, regio Súdwest Fryslân.

Primeurs

Sneek pakt bijzonder uit dit jaar. Er zijn maar liefst drie tafels voor een kinderdialoog georganiseerd, waar kinderen uit groep 6 t/m 8 welkom zijn om onder begeleiding met elkaar in gesprek te gaan. De kinderdialoogtafel op de Simon Havingaschool krijgt zelfs een feestelijk tintje: wethouder Gea Akkerman komt op bezoek én de kinderen maken in samenwerking met ‘Studio hip & happy’ een viltkunstwerk dat de verbinding tussen geluk en de dialoog symboliseert. Nieuw is ook dat de dialoog in Sneek een internationaal karakter krijgt: migranten die een taalcursus volgen bij Capabel, zullen aan verschillende tafels plaatsnemen.

Het thema dat Sneek voor dit jaar heeft gekozen is: Gewoon…Geluk! ‘Een positief thema waar we graag iedereen mee willen bereiken. Mensen zoeken weer verbinding en daar werken we aan in een dialooggesprek,’ aldus Happy. Wie geïnteresseerd is kan alvast rondkijken op de site www.fryslanindialoog.nl. Daar kunnen mensen zich ook aanmelden.