Fryslân in Dialoog

Organisatie & Contact

De Dag van de Dialoog wordt georganiseerd door netwerk Fryslân in Dialoog.

De lokale coördinatoren van Fryslân in Dialoog zijn aangesloten bij het landelijke netwerk van Stichting Nederland in Dialoog. Stichting Nederland in Dialoog ondersteunt het netwerk met trainingen, netwerkbijeenkomsten en een landelijke campagne.

Mede-initiatiefnemer en ondersteuner van Fryslân in Dialoog is Stichting Platform levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân. Kleurrijk Fryslân wil een bijdrage leveren aan het optimaal functioneren van de multiculturele samenleving vanuit diverse levensbeschouwingen, mede vanuit diep respect voor de identiteit van de ander, op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. Het is hierbij van belang te leren omgaan met actuele conflicten in samenlevingsverbanden ter voorkoming van escalaties en polarisaties. Hieraan kunnen dialoogmethoden een belangrijke bijdrage leveren.
Aansluiting met het landelijk netwerk betekent voor Kleurrijk Fryslân het verhogen van de naamsbekendheid van Dag van de Dialoog en de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Projectorganisatie

Nada Landman, coördinator gemeente Leeuwarden
Contactpersoon locaties en gespreksleiders
E-mail: leeuwarden@fryslanindialoog.nl

Henk Slavenburg, coördinator gemeente Smallingerland
Contactpersoon locaties en gespreksleiders
E-mail: smallingerland@fryslanindialoog.nl

Trainers gespreksleiders Dialoog

Dukke Bruinsma
Martje Schuring