Fryslân in Dialoog

Ik wil meedoen!

Meedoen aan Fryslân in Dialoog kan op verschillende manieren:

Deelnemer
Wil je meedoen aan een Dialoog? In de menubalk staan alle gemeentes, met daaronder de plaatsen die aan de dialoog meedoen. Klik op een plaats en je ziet alle locaties in beeld met daarbij het moment waarop de dialoog plaatsvindt. Maak zelf een keuze uit alle mogelijkheden.

Tafelorganisator
Wil je in de Week van de Dialoog een ruimte beschikbaar stellen en een zo divers mogelijk groep van 6 tot 8 personen uitnodigen om mee in gesprek te gaan? Kijk dan of er in jouw plaats al een Dag van de Dialoog georganiseerd wordt waarbij je kunt aansluiten. Neem dan contact op met de coördinator van jouw gemeente.

Gespreksleider
Wil je  een groep te begeleiden in een Dialooggesprek? Neem dan contact op met de coördinator van jouw gemeente.

Coördinator
Wil je zelf een Dag van de Dialoog organiseren? Laat ons dat per e-mail weten: info@fryslanindialoog.nl

Samenwerkingspartner
Wil je samenwerken met Fryslân in Dialoog om mensen op een andere manier te spreken, nieuwe verbindingen tot stand te brengen of te inspireren? Zie je kansen voor dialoog in maatschappelijke initiatieven of bij bedrijven waar Fryslân in Dialoog een rol in kan spelen? Ga dan in gesprek met Henk Slavenburg, info@fryslanindialoog.nl