Fryslân in Dialoog

Kinderdialoog

Kinderdialoog 2014

“Nu ben je jong, mijn kind, nu ben je klein
hebt veel te vertellen, maar weinig te zeggen
straks ben je groot en hoe zal het dan zijn?”

 

Fryslân in Dialoog brengt kinderen bij elkaar brengen, biedt hen kringgesprekken om onder deskundige begeleiding hun ideeën en dromen aan elkaar te vertellen. Kinderen betrekken zorgt er voor dat de maatschappij een lerende gemeenschap wordt; waar je onderdeel van uitmaakt, waar je gezien en gehoord wordt en waar je leert door samen te doen.

We merken dat kinderen het fijn vinden serieus betrokken te worden. Ze vertellen graag over hoe zij zaken zien en zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen in het handelen. Echt luisteren levert ook volwassenen iets op: aansluiting bij de leefwereld van het kind, verbinding en het delen van verantwoordelijkheid. 

Geef de dialoog als bagage mee

Met deze pagina, inclusief docentenhandleiding, hopen we een handreiking ontwikkeld te hebben waarmee scholen en leerkrachten hun visie op burgerschap kunnen vertalen naar een praktische toepassing in de klas. Kinderen hebben verfrissende ideeën waar wij als volwassenen nog veel van kunnen leren. Biedt ruimte binnen jouw school om leerlingen anders te leren spreken! Meedoen aan de Dialoog betekent meer levenswijsheid!

Training

Leerkrachten worden door de projectorganisatie van Fryslân in Dialoog begeleid en getraind in de dialoogmethodiek. Voor de training (één dagdeel) wordt een bijdrage van € 50,- per persoon gevraagd.

Contact

Voor vragen of deelname aan de kinderdialoog kun je mailen naar: kinderdialoog@fryslanindialoog.nl