Fryslân in Dialoog

Ook zin in een écht gesprek?

Wil je zomaar eens met een onbekende in gesprek gaan? Met iemand die je anders misschien voorbij zou lopen? Je wensen, dromen, ideeën en ervaringen delen, gewoon omdat het leuk en inspirerend is? Doe dan mee met Fryslân in Dialoog!

Fryslân in Dialoog wil burgers, organisaties en bedrijven in hun provincie ondersteunen bij het tot stand brengen van verbindingen en het bevorderen van samenwerking door het initiëren, organiseren en faciliteren van dialoog. Ons uitgangspunt is ruimte voor ieders inbreng, ervaringen, dromen, wensen en voornemens.

Wij trachten ons doel te verwezenlijken door:

 • het jaarlijks organiseren van de ‘Dag/Week van de Dialoog’;
 • het organiseren van dialogen over specifieke actuele thema’s;
 • het aanbieden en inzetten van dialoog bij bedrijven en organisaties met een specifiek initiatief;
 • kennisverbreding, ontwikkeling en verankering van verschillende dialoogmethodieken.

Dialoog: ruimte voor iedereen

Centraal in de dialoog is het uitgangspunt: “Ruimte voor jou geeft ook ruimte voor mij”. Iedere deelnemer vertelt zijn of haar verhaal, ervaring, idee, dromen. Een ander stelt misschien een vraag, vraagt om een toelichting of wil graag meer informatie, maar geeft geen commentaar, kritiek of oordeel. Hierdoor ontstaan ruimte en veiligheid, en kan werkelijke ontmoeting en verbinding ontstaan.

Pijlers van dialoog

De gespreksleider wordt door de projectorganisatie begeleid en getraind in de dialoogmethodiek. Tijdens de training wordt o.a. aandacht besteed aan de spelregels voor de dialoog:

 • Neem geen standpunten in, maar deel je persoonlijke ervaring;
 • Spreek met hoofd én hart;
 • Luister om inzicht te krijgen;
 • Stel verdiepende vragen;
 • Leg verbanden om het gemeenschappelijke te ontdekken;
 • Praat vanuit de ik-vorm, vermijd algemeenheden.

Aan iedere dialoogtafel is een gespreksbegeleider aanwezig die ervoor zorgt dat de dialoog een dialoog blijft en geen discussie of debat wordt. De gespreksbegeleider nodigt deelnemers uit om te reageren en probeert als het nodig is, de verschillende verhalen met ekaar te verbinden.

Rondes

Tijdens de dag van de dialoog gaan 6-8 deelnemers met elkaar in gesprek over een vooraf bepaald maatschappelijk thema en onder leiding van een getrainde gespreksleider. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van een speciaal voor de Dag van de Dialoog ontwikkelde methode. De methode die gebaseerd is op de methode Appreciative Inquiry bestaat uit 4 stappen:

 1. Kennismaken
 2. Ervaringen delen
 3. Dromen
 4. Doen

Het belangrijkste resultaat van de dialoogtafels is dat mensen zich hebben verdiept in stad/dorpsgenoten en daardoor meer inzicht in en begrip voor elkaar krijgen. Door aan het eind van het gesprek te benoemen wat een ieder gaat doen, ontstaan er vaak ideeën voor een vervolg gesprek of plannen die gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden. De openheid van het gesprek waarbij niet gestuurd wordt op concrete uitkomsten in de vorm van projectvoorstellen, maakt dat er ruimte is voor nieuwe ideeën, inspiratie, ontspanning en ontmoetingen.