Fryslân in Dialoog

Rol gespreksleider

Een gespreksleider heeft een centrale rol in de dialoog. Hij of zij begeleidt de dialoog en zorgt ervoor dat deelnemers zich op hun gemak voelen en het gesprek geanimeerd blijft. De gespreksleider ziet er op toe dat zoveel mogelijk stappen in de vraagronde worden doorlopen en dat iedereen voldoende aan het woord komt. Om beurten (dit hoeft niet op het rijtje af, mag wel) krijgt iedereen de kans om de vraag te beantwoorden. De gespreksleider stelt informatieve vragen als dat nodig is.

Belangrijkste taken van een gespreksleider:

  • Gedraagt zich al gastheer/gastvrouw aan de dialoogtafel;
  • Draagt de zorg rond de dialoogtafel (rustige ruimte, juiste temperatuur, voldoende drankjes en hapjes e.d.);
  • Informeert deelnemers over de gang van zaken en legt de spelregels uit;
  • Bewaakt de tijd en de voortgang van de dialoog;
  • Zorgt ervoor dat deelnemers zich houden aan de spelregels.

Gesprekleiders worden door de projectorganisatie van Fryslân in Dialoog begeleid en getraind in de dialoogmethodiek. De training is kosteloos en duurt een dagdeel (zie agenda voor data).

Meer weten over het profiel van een gespreksleider? Klik hier