Fryslân in Dialoog

Onbevangen luisteren

Is het niet prachtig als mensen met elkaar kunnen communiceren zonder vooroordelen? Als we dingen zien, horen en voelen, ze gewaarworden zoals ze zijn zonder dat ze gekleurd worden door interpretatie vooraf? Maar dat komt vrijwel nooit voor. Ieder draagt door zijn of haar ervaringen verwachtingen met zich mee. Als je dat echter beseft en ervoor waakt dat je vooroordelen je reacties niet beïnvloeden, dan kun je uitbreken uit de door jezelf opgetrokken muren en alles in een nieuwe vrijheid en openheid ervaren…

Luisteren
Kun jij goed luisteren? Probeer je de ander te begrijpen?
Sluit je dan aan bij de Dag van de Dialoog!