Fryslân in Dialoog

Ervaringen van deelnemers

“Wat een bijzondere ervaring was het, de openheid binnen een groep vreemden om in dialoog verhalen, ervaringen en dromen te delen.”
 
“We bleken veel meer met elkaar gemeen te hebben dan we dachten. Heel verrassend”. 

“Het vertellen van persoonlijke ervaringen, waarna slechts respectvolle stilte paste”.

“Dat de mensen luisterden! Ik heb altijd gedacht dat de mensen nooit wilden luisteren naar mijn verhaal. Het was fijn om te weten dat het anders is dan je denkt.
Dat je niet alleen bent met problemen”.

“Twee jonge deelnemers met een lichte beperking vertelden hoe ze daar in de dagelijkse praktijk op veroordeeld werden”.

“Dat diepgang en luchtigheid heel goed samen kan gaan. Dat openheid gemakkelijker wordt als er ruimte is”.

“Ik vond het prettig te luisteren en niet in te gaan op een verhaal”.

“Dat deelnemers hun kwetsbaarheid tonen; de echte verhalen, die emotie teweeg brengt bij anderen. Emotie als blijdschap, verdriet, pijn, onrecht”.

“Het besef dat echt contact uiteindelijk tussen vrienden en mensen het belangrijkste is. Zonder oordelen over de verschillen, maar juist benoemen, vragen, ervaren en genieten van de verschillen”.
 

Dat is precies waar Fryslân in Dialoog aan wil bijdragen: ontmoeting, inspiratie, begrip door naar elkaar te luisteren, elkaar te laten uitpraten, te begrijpen en te waarderen. 

Bekijk hier het filmpje