Fryslân in Dialoog

Donateur worden?

Wij geloven dat de wereld een beetje mooier wordt door mensen met elkaar te verbinden. Dat doen we onder andere door het organiseren van de Week van de Dialoog.

Het succes van Fryslân in Dialoog wordt vooral bepaald door de betrokkenheid en inzet van de burgers in Fryslân. Daarnaast zijn aan de Week van de Dialoog en haar andere activiteiten kosten verbonden.

Steunt u ons initiatief, wordt dan donateur van Fryslân in Dialoog. Voor € 10,- per jaar komt uw bedrijfslink op de daarvoor bestemde pagina.
Gewoon sponsor worden mag natuurlijk ook! Elk bedrag is welkom! Wij zijn u er dankbaar voor.

Stort een bedrag van uw keuze op bankrekening: NL58INGB00.032.08.706 t.n.v. Kleurrijk Fryslân te Leeuwarden.

Omdat Kleurrijk Fryslân erkend is als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ook over erfenissen en schenkingen hoeven geen successie- of schenkingsrechten te worden betaald.

word donateur