Fryslân in Dialoog

Fryslân in Dialoog 2014

P1140808

De tol als openingssymbool voor Fryslân in Dialoog

In de week van 4 tot 7 november werden in gemeenten Achtkarspelen, Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest Fryslân de Dag van de Dialoog gehouden. Best een bijzondere ervaring, want deelnemers kregen de gelegenheid zich open te stellen binnen een groep vreemden, door verhalen en dromen met elkaar te delen. Hierdoor ontstonden verbinding, respect voor de verschillen en herkenning van wat we als mens gemeenschappelijk hebben.

De aftrap van de week van ‘Fryslân in dialoog’ vond plaats in de bibliotheek van Sneek, waar om 9.00 uur de kinderdialoog middels een feestelijk ritueel werd geopend. Om een verbinding te leggen tussen de overige dialoogtafels in Fryslân, werd een ‘Kleurrijke Tol’, die symbool staat voor diversiteit en verbondenheid, overgedragen aan de overige Friese dialoogsteden.

“Fantastisch om te zien hoe 14 kinderen van verschillende basisscholen onder deskundige begeleiding hun ervaringen delen aan de hand van het thema ‘Gewoon … Geluk’. Ook kinderen zoeken weer verbinding en daar werken we aan in een dialooggesprek”, aldus Happy van der Heide, coördinator Dag van de Dialoog, gemeente Súdwest Fryslân.