Fryslân in Dialoog

Agenda

Trainings- /ontmoetingsdag

Zaterdag 14 oktober 2017 te Leeuwarden

Nationale Week van de Dialoog

In de week van 3 tot 12 november 2017 wordt de Nationale Week van de Dialoog gevierd!

Open Dialoog

Omdat wij het belangrijk vinden dat wij vaker met elkaar in dialoog gaan over belangrijke thema’s, organiseren wij extra Dialoogdagen door het jaar heen.

Op dit moment staan er geen Open Dialoogmomenten gepland.

Kinderdialoog

Vind je het fijn om je ideeën en dromen aan andere kinderen uit groep 7 en 8 te vertellen? Ga dan eens naar een gezellige middag bij Perron 2 te IJlst. Zij bieden jou maandelijks een plek waar je gezien en gehoord wordt en je leuke dingen leert door samen te doen!

 

Luisteren