Fryslân in Dialoog

Achtkarspelen 2013

Op 8 november 2013 werd in Achtkarspelen voor de eerste keer de Dag van de Dialoog georganiseerd. ‘It Vleckehûs’ in Surhuisterveen, ‘Haersmahiem/de Friese Wouden’ in Buitenpost en ‘de Herberg van Stroobos’ in Stroobos hadden in hun gebouw een zogenaamde dialoogtafel geplaatst. Daar werd onder begeleiding van een getrainde gespreksleider een boeiend gesprek gevoerd over het thema:

‘VERSCHIL MAG ER ZIJN … !’

We vonden het fijn dat we zo gastvrij werden ontvangen en onthaald. We bedanken deze tafelorganisatoren voor hun inzet en bijdrage. Dank gaat ook uit naar de vrijwillige gesprekleiders. Zij volgden allemaal de basistraining om de dialogen goed te begeleiden. En hebben allemaal al weer zin in het volgende jaar. En natuurlijk bedanken we de deelnemers aan deze dag. Zonder hun aanwezigheid was de dag niet geslaagd. Ze kozen ervoor om deel te nemen aan een ander soort gesprek dan gebruikelijk, met voor hen vaak onbekende anderen.

In ‘de Feanster’ stond een verslag van de Dag met een paar foto’s om een idee te geven hoe zo’n dialooggesprek eruit ziet.