Fryslân in Dialoog

Profiel gespreksleider

Kennis:

 • Is bekend met de achtergrond en doelen van de Dag van de Dialoog;
 • Is bekend met de dialoogmethodiek;
 • Is bekend met de specifieke rol is van de gespreksleider;
 • Is bekend met welke hulpmiddelen gebruikt kunnen worden.

N.B. Deze kennis ontvangt de gespreksleider in het kader van de training.

Aanwezige Vaardigheden:

 • Kan actief luisteren naar anderen;
 • Stelt open vragen;
 • Laat de ander uitspreken;
 • Geeft een goede samenvatting van wat is gezegd en toetst dit;
 • Vraagt door als hij de indruk heeft dat de ander nog niet alles heeft gezegd;
 • Kan op een positieve manier feedback geven.

Aanwezige Houding:

 • Voldoende assertief om te kunnen leiden en waar nodig in te grijpen;
 • Is in staat zich in te leven in de ander en belangstelling te tonen;
 • Is respectvol in de benadering van de ander;
 • Is in staat tot professionele afstand;
 • Staat open voor feedback en leert daarvan.