Fryslân in Dialoog

Welkom bij Fryslân in Dialoog

Begin november wordt jaarlijks de Nationale Week van de Dialoog gevierd. Met recht een viering, omdat de unieke toepassing van de dialoog op eenvoudige wijze bijdraagt tot burgerschapsvorming. Kinderen, volwassenen, bejaarden, mensen met een verstandelijke beperking, allochtonen en vluchtelingen gaan een verbinding aan met elkaar en verdiepen zich in thema’s met een maatschappelijk belang. Omdat er alle ruimte is voor eigen meningen, gevoelens, gedachten en ervaringen ontstaan nieuwe ideeën, komen ze samen tot waardevolle uitspraken en nemen verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Hierdoor ontstaat een samenleving die menswaardig is en duurzaam.

In de blauwe menubalk hierboven staan de gemeentes vermeld die deelnemen aan de Week van de Dialoog. Door naar een gemeente te navigeren, zie je de deelnemende plaatsen verschijnen.

Oorsprong

In Rotterdam werd de Dag van de Dialoog bedacht en voor het eerst georganiseerd na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. Het bleek dat de Dag van de Dialoog mensen dichter bij elkaar bracht, hen nieuwe inzichten verschafte en onderwerpen boven tafel bracht die voorheen onbesproken bleven. Sindsdien wordt in een groeiend aantal plaatsen in Nederland jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd.

Fryslân in Dialoog is een samenwerkingsverband van lokale coördinatoren die jaarlijks, tijdens de Nationale Week van de Dialoog (eerste week van november), de Week van Dialoog in hun gemeente organiseren. Door kennis en ervaring met elkaar te delen is het voor kleine plaatsen en dorpskernen eenvoudig om aan te sluiten.

Ervaringen van deelnemers

Om een indruk te geven over de Dialoog, hebben we in 2013 een promotiefilmpje gemaakt, waarin deelnemers hun ervaringen vertellen en waarom ze het belangrijk vinden om mee te doen:

 

Ambassadeur

Herman Wijffels, ambassadeur van Nederland in Dialoog1-7

“Dialoog beschouw ik als de methode van de toekomst. Het is een methode die verbinding legt en waarvan luisteren naar de ander misschien wel het meest essentiële element is. Veel meer dan via discussie en debat, waar veelal het eigen gelijk voorop staat, kan met dialoog gewerkt worden aan gedeelde opvattingen en draagvlak voor de grote maatschappelijke veranderingen die nu aan de orde zijn. De Dag van de Dialoog leert mensen met deze methode te werken en levert daarmee een uiterst waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving.”